Wypełnij deklaracje

Wypełnij deklaracje

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS, spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich pobudek, albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS.

Członkiem Forum Młodych może być osoba, która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 29 roku życia.

Aby wstąpić do Prawa i Sprawiedliwości pobierz zamieszczoną poniżej ankietę personalną członka Prawa i Sprawiedliwości i wypełnij ją. Następnie złóż ankietę do pełnomocnika okręgowego (Zarząd okręgu) / powiatowego (Zarząd powiatu) / gminnego (Zarząd gminy). Uzyskasz od niego dalsze informacje na temat członkostwa w partii. Kontakt do pełnomocników znajdziesz tutaj.

Członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości