Urząd Wojewódzki: Zakliczyn z największym dofinansowaniem na remont drogi w Słonej

Urząd Wojewódzki: Zakliczyn z największym dofinansowaniem na remont drogi w Słonej

Samorząd Zakliczyna otrzymał promesę wysokości 720 tys. zł na remont drogi gminnej w miejscowości Słona o łącznej długości 1,4 kilometra. Z przyznanych środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych gruntownie wyremontowany zostanie odcinek drogi gminnej w Słonej na Suchą Górę do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1393K Ciężkowice – Jastrzębia – Zdonia.

W rezultacie wniosku wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, złożonego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, małopolskim samorządom zostały przyznane pieniądze w wysokości przeszło 10 mln zł na realizację w 2020 roku zadań związanych z remontem lub odbudową obiektów komunalnej infrastruktury technicznej uszkodzonej w tym roku.

Zadanie, które otrzymało najwyższe dofinansowanie to remont drogi w Słonej. Gmina Zakliczyn dostała na ten cel 720 tys. zł (80 procent kosztów inwestycji). Przetarg na to zadnie został już ogłoszony.

Polski rząd regularnie wspiera samorządy, które borykają się ze skutkami klęsk żywiołowych. Ostatnio przyznane środki z rezerwy celowej trafią do małopolskich samorządów, które ucierpiały podczas tegorocznych nawałnic. Remonty i odbudowy dróg gminnych i powiatowych są szczególnie istotne dla mieszkańców. Dlatego mimo szeregu zdań realizowanych w związku z pandemią dokładamy wszelkich starań, aby udzielić samorządom wsparcia w tym zakresie – powiedział wojewoda Łukasz Kmita.