Ryszard Pagacz nowym przewodniczącym Rady Miejskiej w Tarnowie

Na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie, która miała miejsce 25 stycznia na jej Przewodniczącego został wybrany Ryszard Pagacz.