PiS chce wyrównania płac kobiet i mężczyzn

PiS chce wyrównania płac kobiet i mężczyzn

Przygotowaliśmy projekt ustawy, którego celem jest zlikwidowanie luki płacowej. Żyjemy w XXI wieku, a wciąż w Polsce są takie miejsca, w których kobiety wykonując tę samą pracę, otrzymują niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. To niesprawiedliwe – mówił Michał Moskal z Forum Młodych PiS podczas konferencji prasowej.

Dodał, że projekt poszerza definicję mobbingu o kategorię rozróżniającą wysokość wynagrodzenia ze względu na płeć. Jako pierwszy pod projektem podpisał się Prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wnioskodawcą projektu została Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, Poseł PiS Anna Gembicka. W czasie konferencji prasowej wskazywała, że według dostępnych danych luka płacowa w Polsce wynosi ok. 19 proc.

– Chcemy, aby kobiety i mężczyźni za taką samą pracę byli jednakowo wynagradzani. Ten projekt nie faworyzuje żadnej z płci, z tego przepisu mogą korzystać wszyscy, aby egzekwować swoje prawa – oznajmiła.

Podziękowała środowiskom młodych konserwatystów za zgłoszenie tego projektu.

– Jestem dumna, że mogę być jego wnioskodawcą. Jestem przekonana, że przyczyni się on do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy – powiedziała.

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu ds. równego traktowania Anna Schmidt-Rodziewicz zwróciła uwagę, że według badań CBOS blisko 70 proc. kobiet w Polsce dostrzega problem luki płacowej i wskazuje go jako jeden z istotnych do rozwiązania.

– Chcemy uwolnić energię polskich kobiet, chcemy zlikwidować bariery. Temu mają służyć te przepisy i zmiana ustawy, którą dzisiaj prezentujemy – stwierdziła Wiceminister Sportu Anna Krupka.

Jak dodała Wiceminister Środowiska Małgorzata Golińska najważniejsze jest to, że ten projekt nikogo nie faworyzuje, ale nie pozwala dyskryminować ze względu na płeć.