Okręg wyborczy nr 15

Okręg wyborczy nr 15

Okręg wyborczy nr 15 do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje obszar miasta na prawach powiatu Tarnowa oraz powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, proszowickiego, tarnowskiego i wielickiego . Wybieranych jest w nim 9 posłów w systemie proporcjonalnym. Siedzibą okręgowej komisji wyborczej jest Tarnów.