Kontakt

Kontakt

Forum Młodych PiS okręg 15
Przewodniczący Forum Młodych PiS Tarnów – okręg 15

Przemysław Skruch
tel: 537 047 455
e-mail: forummlodychtarnow@interia.eu