81 Rocznica Zbrodni Katyńskiej & Rocznica Katastrofy pod Smoleńskiem

81 Rocznica Zbrodni Katyńskiej & Rocznica Katastrofy pod Smoleńskiem
Kwiecień 2021 – 81. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Ofiarami tej Zbrodni stali się obrońcy naszej Wolności, Całości i Niepodległości – żołnierze Wojska Polskiego, policjanci, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza walczący przeciw napaści, agresji dokonanej wspólnie przez hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki w dniach 1 i 17 września 1939 roku. Wśród tych ofiar byli Żabnianie: podporucznik Mieczysław Seweryn, kapitan Mieczysław Kurkowski, Kazimierz Pacanowski oraz mieszkańcy okolic Żabna :major Teofil Ney, kapitan Ludwik Nagórzański, porucznik  Jan Stanisław Herduś.
Dziś wdzięczni, czcimy pamięć Zamordowanych i Poległych na Golgocie Wschodu, także tych, którzy wykonując ten obowiązek pamięci zginęli 11 lat temu w katastrofie smoleńskiej. Ofiarę życia poniosła 96-osobowa delegacja polska z parą prezydencką Marią i Lechem Kaczyńskim na czele. Członkiem tej delegacji był Wojciech Seweryn, artysta rzeźbiarz, syn Mieczysława Seweryna. Na jego grobie, na żabnieńskim cmentarzu wieńce w imieniu Prezydenta, Premiera oraz Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej złożyli wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz  wraz z Posłem RP Wiesław Krajewski . Wiązanka białoczewonych kwiatów od samorządowców Żabna została złożona przez Burmistrz Żabna Martę Herduś , Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żabnie Andrzeja Głoda oraz Z-cę Przewodniczącego Sławomira Kurzydyma.  Wiceprzewodniczącego Rady Sławomira Kurzydyma.
Pani Burmistrz dziękuje

za asystę żołnierzom Wojska Polskiego oraz harcerzom V Tarnowskiej Drużyny Harcerskiej im. Janusza Korczaka działającej przy SP Żabno.