147 Rocznica Urodzin Wincentego Witosa

147 Rocznica Urodzin Wincentego Witosa
W podtarnowskich  Wierzchosławicach odbyły się uroczystości 147.rocznicy  urodzin Wincentego Witosa, organizowane przez NSZZ Rolników  Indywidualnych „Solidarność”, w partnerstwie z Powiatem Tarnowskim.  Obchody zorganizowane zostały w skromniejszej formie niż przed laty w  związku z panującą pandemią. Uczestnicy najpierw wzięli udział w mszy  świętej w wierzchosławickim kościele, a następnie złożyli wiązanki na  grobie Witosa.
      Przewodnicząca NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, poseł  Teresa Hałas, podczas swojego wystąpienia podkreślała, że w tym roku  związek obchodzi 40 rocznicę powstania, a postać Witosa jest bardzo  ważna dla jego idei.
       List do zgromadzonych skierował Prezydent Andrzej Duda – odczytał go  Piotr Ćwik minister w  Kancelarii Prezydenta, prezydent w liście  podkreślił rolę Witosa w drodze Polski do Niepodległości. List został  też zamieszczony na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.
“Wierzchosławice to miejsce szczególne, wpisane w polską historię,  pamięć i tożsamość. Budzi szacunek dziejowe dziedzictwo tej słynnej wsi,  sięgające XIV wieku – przede wszystkim jednak Wierzchosławice kojarzą  się jako symboliczna stolica polskiego ruchu ludowego, jako miejsce  przyjścia na świat, gospodarowania i patriotycznej działalności  Wincentego Witosa” – czytamy w liście.
Wincenty Witos – jak podkreślił Andrzej Duda – był wielkim Polakiem i  wybitnym działaczem politycznym, a także państwowcem i mężem stanu,  który w najbardziej znamienity sposób zasłużył się ojczyźnie i polskiej  wsi. Prezydent dodał też, że coroczne obchody urodzin tego działacza  politycznego w Wierzchosławicach są “wspaniałą manifestacją pamięci i  przywiązania do wartości, którym Wincenty Witos poświęcił całe swoje  życie”.
“Wiernie rozwijają Państwo tradycję, ukształtowaną w ciężkich latach  rządów komunistycznych. Wbrew zakazom władz, próbującym wymazać z  polskiej historii tę wybitną postać, spotykali się tutaj przy grobie  przywódcy ruchu ludowego, działacze NSZZ Rolników Indywidualnych  +Solidarność+ – ludzie wielkiego serca i odwagi, kontynuatorzy drogi  wolności i godności, którą podążał Wincenty Witos” – czytamy w liście  prezydenta, który przypomniał też, że Wierzchosławice w wolnej Polsce  stały się miejscem skupiającym rolników z całego kraju, samorządowców i  przedstawicieli najwyższych polskich władz.
List do uczestników uroczystości skierował również premier Mateusz  Morawiecki, zwrócił się w nim między innymi z podziękowaniami do  rolników:
” Szczególnie dziękuję, za plony zebrane w niezwykle dramatycznym dla  nas wszystkich, ubiegłym roku naznaczonym pandemią. Dzięki Państwa  poświęceniu w Polsce ani przez chwilę nie zabrakło chleba. Tutaj w  Wierzchosławicach podtrzymujecie Państwo pamięć o naszej wspólnej  historii i jego wielkich twórcach” – napisał premier. (jh.fb)