Wojciech Skruch

Wojciech Skruch – Członek Zarządu Okręgowego

Wojciech Skruch
Wojciech Skruch

Wykształcenie: Wyższe

 • Zawód wyuczony: mgr prawa i administracji, ekonomista
 • Zawód wykonywany: Skarbnik Gminy

Doświadczenie zawodowe:

 • Skarbnik Gminy Ciężkowice od 1998 r.
 • Główny Księgowy/Kierownik SPG ZOZ w Ciężkowicach w latach 2001-2009
 • Główny Księgowy Lokalnej Grupy Działania Dunajec – Biała od 2007 r. do nadal

Doświadczenie samorządowe:

 • Radny Rady Powiatu Tarnowskiego I, III i IV kadencji,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego: 2010-2013
 • Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnowskiego: 2006-2010, 2013-2014
 • Radny Województwa Małopolskiego V kadencji (2014-2018). W Sejmiku w pełni funkcje:
 • Komisja Budżetu, Mienia i Finansów – I wiceprzewodniczący komisji
 • Komisja Rewizyjna – członek komisji
 • Komisja Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą – członek komisji

Funkcje społeczne pełnione obecnie:

 • Członek OSP Zborowice
 • Członek Zarządu Forum Skarbników Małopolski