dr inż. Michał Wojtkiewicz

dr inż. Michał Wojtkiewicz – Wiceprezes Zarządu

dr inż. Michał Wojtkiewicz
dr inż. Michał Wojtkiewicz

Urodzony w 1946 roku w Tuchowie.

Wykształcenie: wyższe

  • Stopień naukowy: dr nauk technicznych.
  • Zawód: inżynier geodeta

Ukończone szkoły wyższe
W 1971 roku ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra inżyniera geodezji, a w 1977 roku obronił pracę doktorską na Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

Kariera zawodowa

  • W latach 1971-1987 adiunkt w Instytucie Planowania i Urządzania Terenów Wiejskich Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
  • Od 1987 roku właściciel firmy geodezyjnej w Tuchowie. W latach 1990-1994 pełnił funkcję burmistrza gminy Tuchów, następnie od 1999 roku starosty powiatu tarnowskiego. W latach 2005-2011 poseł V i VI kadencji, od 2011 roku wybrany ponownie posłem na Sejm RP VII kadencji. Członek Komisji Infrastruktury oraz Obrony Narodowej.

Działalność
Jako burmistrz i starosta przeprowadził znaczące inwestycje na terenie gminy Tuchów i powiatu tarnowskiego, takie jak: renowacja rynku i ratusza w Tuchowie, kanalizacja i oczyszczalnia ścieków w Tuchowie, wodociągowanie i telefonizacja gminy Tuchów, 150 km nowych nakładek asfaltowych na drogach powiatu tarnowskiego, budowa czterech sal gimnastycznych, budowa nowej szkoły w Ciężkowicach, remont wszystkich szkół średnich, pozyskanie środków unijnych na kwotę około 8 mln zł, renowacja cmentarzy z I wojny światowej na terenie powiatu tarnowskiego, w tym cmentarza w Łowczówku. Jako poseł jest znany ze starań o pozyskanie funduszy dla regionu tarnowskiego m. in.: na remont dworca PKP, rozbudowę PWSZ, rozbudowę więzienia przy ul. Konarskiego oraz modernizację dróg, w tym drogi nr 977. W Sejmie pracował m. in. nad prawem budowlanym, prawem lotniczym oraz ustawą o gospodarce przestrzennej i mieszkaniowej.

Nagrody i odznaczenia
Nagrody rektorskie i ministerialne za prace badawcze, główna nagroda w ogólnopolskim konkursie za projekt zagospodarowania Kotliny Kłodzkiej, Czarny Krzyż Austriacki, Złoty Medal KEN, odznaczenia resortowe.

Publikacje
Artykuły naukowe z zakresu geodezji oraz urządzeń rolnych w publikacjach uczelnianych Akademii Rolniczej we Wrocławiu i w czasopiśmie „Przegląd Geodezyjny”.

Zainteresowania

Narciarstwo, rower, motor cross, muzyka.

Prywatnie: żonaty, ojciec trzech córek.