Zarząd M. Tarnów

Zarząd Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Tarnowie

Przewodniczący: Ryszard Pagacz
e-mail: ryszard.pagacz@gmail.com

Sekretarz: Magdalena Szwajkosz

Skarbnik: Krzysztof Gac

Członek Zarządu: Janusz Gładysz

Członek Zarządu: Kazimierz Żurowski