Zarząd Powiatu tarnowskiego

Zarząd Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Powiecie tarnowskim

Przewodniczący: Jacek Hudyma
e-mail:

Sekretarz:

Skarbnik:

Członek Zarządu:

Członek Zarządu: