Ponad 370 tys. dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Ponad 370 tys. dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Promesy na ponad 370 tysięcy złotych rządowego wsparcia zostały wręczone 86 Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym działającym przy jednostkach OSP na terenie powiatu tarnowskiego. Środki przyznane są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”. W całym kraju przyznano dotacje na ogólną kwotę 25 mln zł.
W Polsce mamy ponad 6 200 Młodzieżowych i Dziecięcych Drużyn Strażackich, w których działa ponad 76 tys. dzieci i młodzieży.
MDP to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.